Komt elke opleiding in aanmerking als permanente vorming

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.

De website van de FBC is momenteel 'under construction'. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op het volgende e-mailadres: secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Iedere erkende vorming of georganiseerd door een erkende opleidingsinstantie, wordt automatisch in rekening gebracht.

Iedere andere vorming moet een direct nut hebben voor de bemiddelingspraktijk rekening houdend met de professionele achtergrond van de bemiddelaar.

Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat een louter juridische opleiding, indien die niet is toegespitst op de bemiddelingspraktijk, niet in aanmerking komt voor juristen.

Zo zal bijvoorbeeld ook een bijkomende opleiding sociologie of psychologie, die niet is toegespitst op de bemiddelingspraktijk, niet in aanmerking komt voor sociologen of psychologen.

Het saldo van uren is niet overdraagbaar naar een volgende periode.

 

Faq category: 
Professionele vereisten bemiddelaar