Komt elke opleiding in aanmerking als permanente vorming

Iedere erkende vorming of georganiseerd door een erkende opleidingsinstantie, wordt automatisch in rekening gebracht.

Iedere andere vorming moet een direct nut hebben voor de bemiddelingspraktijk rekening houdend met de professionele achtergrond van de bemiddelaar.

Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat een louter juridische opleiding, indien die niet is toegespitst op de bemiddelingspraktijk, niet in aanmerking komt voor juristen.

Zo zal bijvoorbeeld ook een bijkomende opleiding sociologie of psychologie, die niet is toegespitst op de bemiddelingspraktijk, niet in aanmerking komt voor sociologen of psychologen.

Het saldo van uren is niet overdraagbaar naar een volgende periode.

 

Faq category: 
Professionele vereisten bemiddelaar