Wat dient begrepen te worden onder “intervisie” voor de permanente vorming

Intervisie is het overleg van een aantal collega bemiddelaars met een min of meer vergelijkbaar niveau van opleiding en praktijkervaring, over door elk van hen verrichtte bemiddelingen. Vooraf worden de spelregels binnen de intervisie, de doelstellingen en de werkwijze afgesproken.

Een intervisie kan enkel in rekening worden gebracht indien ze

a) hetzij georganiseerd en gecontroleerd wordt door een erkende opleidingsinstantie

b) hetzij indien ze met minstens vijf deelnemers plaatsvindt, waarvan de meerderheid erkende bemiddelaars zijn.

Het aanwezigheidsattest met vermelding van het aantal uren wordt opgesteld en ondertekend door alle deelnemers.

Intervisie en/of supervisie (punt 5) kunnen slechts voor 1/3 van de nodige uren (6 uren van de 18) in aanmerking komen voor permanente vorming.

 

Faq category: 
Professionele vereisten bemiddelaar