Aanwijzen van de belangen partijen

Vanuit de standpunten van partijen zal de bemiddelaar op basis van de aanbreng van de partijen verduidelijken wat de noden en de belangen zijn van iedere partij. Uiteraard zal de bemiddelaar zoals in de voorgaande fase zich ervan vergewissen of de opgelijste belangen beantwoorden aan het inzicht van partijen en zeer concreet verwoord worden. Dan zal bijna vanzelf blijken of wel alle belangen naar voor gekomen zijn, dan wel sommige ervan nog een sluimerend bestaan leiden dat de onderhandeling kan doen stranden. Daarom zal de bemiddelaar partijen daarover bevragen tot partijen formeel bevestigen dat er geen andere belangen meer zijn dan de opgelijste.