Aanwijzen van de belangen partijen

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Vanuit de standpunten van partijen zal de bemiddelaar op basis van de aanbreng van de partijen verduidelijken wat de noden en de belangen zijn van iedere partij. Uiteraard zal de bemiddelaar zoals in de voorgaande fase zich ervan vergewissen of de opgelijste belangen beantwoorden aan het inzicht van partijen en zeer concreet verwoord worden. Dan zal bijna vanzelf blijken of wel alle belangen naar voor gekomen zijn, dan wel sommige ervan nog een sluimerend bestaan leiden dat de onderhandeling kan doen stranden. Daarom zal de bemiddelaar partijen daarover bevragen tot partijen formeel bevestigen dat er geen andere belangen meer zijn dan de opgelijste.