Advocaat

Welke (constructieve) rol dient een advocaat te vervullen bij een bemiddeling-mediation?

 

De voorbereiding met de cliënt is essentieel, zowel wat de duiding betreft aangaande bemiddeling an sich, als de effectieve voorbereiding voor én tijdens de bemiddeling.

 

De rol van de advocaat bij een bemiddeling-mediation is dezelfde als deze bij een onderhandeling. Ook de advocaat dient de platgetreden paden te verlaten en zich niet louter achter een strikt juridisch keurslijf te verschuilen.  Het is belangrijk dat hij tot een belangenanalyse overgaat, samen met zijn cliënt.  Aldus dienen de eigen belangen onderzocht te worden doch ook deze van de andere partij of wederpartij, zoals in een bemiddeling de “ tegenpartij “ genoemd. Het is pas als deze analyse gemaakt wordt, samen met een sterkte-zwakte analyse (SWOT) van het dossier/conflict dat hij als een echte raadgever zijn cliënt kan bijstaan, die dan uiteindelijk beslist.

 

Deze rol, die door de opleidingscentra en door de Federale Bemiddelingscommissie voor bemiddelingen gepromoot wordt, zou eigenlijk een algemene anticipatieve en proactieve rol dienen te zijn die de advocaat steeds primordiaal dient te vervullen, ook bij conflicten die door bovenpartijdige beslissingen beslecht worden (rechtbank, arbitrage, …). Men komt aldus tot een meer doordachte analyse van het conflict en van de mogelijke beslechting.

 

In het algemeen is het zo dat in België advocaten meer en meer positief staan ten opzichte van bemiddeling-mediation.  Niettegenstaande het aantal bemiddelingen sterk stijgt [bron: de allereerste mediation barometer-enquête uitgevoerd medio september 2012 door bMediation vzw (http://www.bmediation.eu/index.php/nl/news) ], dienen de advocaten nog veel meer de handschoen op te nemen en bemiddelingen voor te stellen.

 

De advocaten die reeds een bemiddeling meegemaakt hebben onder leiding van een kundige bemiddelaar, dienen niet meer overtuigd te worden.

 

Bemiddeling is een constructieve en positieve wijze van geschillenbeslechting, die in de lift zit en waarbij de advocaten proactief kunnen tussenkomen en hun beroep doen mee evolueren in deze onomkeerbare evolutie.