Behandeling dossier

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De kandidaat bemiddelaars dienen een dossier in overeenkomstig de aangegeven richtlijnen bij het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie.

 

De aanvragen voor de erkenning als bemiddelaar worden onderzocht door de bijzondere commissie bevoegd voor het soort bemiddeling waarvoor de erkenning wordt gevraagd.

 

Indien dit voor een permanente vorming niet duidelijk is, wordt de aanvraag onderzocht door alle bijzondere commissies.

 

Indien zij het nuttig acht nodigt de bijzondere commissie de kandidaat uit om gehoord te worden.

 

De bijzondere commissie maakt een gemotiveerd advies over aan de algemene commissie die op haar beurt, indien zij het nuttig acht, de kandidaat kan horen.

 

De algemene commissie neemt een gemotiveerde beslissing.