Behandeling dossier

De kandidaat bemiddelaars dienen een dossier in overeenkomstig de aangegeven richtlijnen bij het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie.

 

De aanvragen voor de erkenning als bemiddelaar worden onderzocht door de bijzondere commissie bevoegd voor het soort bemiddeling waarvoor de erkenning wordt gevraagd.

 

Indien dit voor een permanente vorming niet duidelijk is, wordt de aanvraag onderzocht door alle bijzondere commissies.

 

Indien zij het nuttig acht nodigt de bijzondere commissie de kandidaat uit om gehoord te worden.

 

De bijzondere commissie maakt een gemotiveerd advies over aan de algemene commissie die op haar beurt, indien zij het nuttig acht, de kandidaat kan horen.

 

De algemene commissie neemt een gemotiveerde beslissing.