Bekendmaken bemiddeling

Niettegenstaande de wet op de bemiddeling reeds dateert van 2005, stelt men vast dat de bemiddeling nog weinig bekend is bij de mensen in het algemeen, en zelfs door professionelen binnen de justitiële wereld. Hoewel in het verleden reeds heel wat initiatieven genomen werden, blijft er een aarzeling om zich van deze methode van conflictoplossing te bedienen. Dit om zeer diverse redenen.

 

Met deze website beoogt de Commissie een antwoordt te bieden aan de vraag van de Europese Unie om het gebruik te promoten van bemiddeling als efficiënte, snelle en minder kostelijke methode dan de zogenaamde klassieke methoden tot oplossing van geschillen.

 

Het is daarom dat de Commissie met deze website op objectieve wijze meer informatie wil verstrekken over de bemiddeling en iedereen, die met de Commissie wil samenwerken, uitnodigt om het publiek alle initiatieven en instanties te leren kennen, die zich bezig houden met het onder de aandacht brengen van de bemiddeling bij doelgroepen.