NATIONAAL

21 februari 2005 – Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling

Artikel 458 van het Strafwetboek (beroepsgeheim van toepassing op de bemiddelaar)

Artikel 1727 van het Gerechtelijk Wetboek (van toepassing op de Federale Bemiddelingscommissie)