Benoemingsprocedure van de leden

De oproep tot kandidaatstelling verschijnt in het Belgisch Staatsblad en de leden worden door de Minister van Justitie aangewezen na voordracht van representatieve organisaties op het vlak van bemiddeling.