Benoemingsprocedure van de leden

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De oproep tot kandidaatstelling verschijnt in het Belgisch Staatsblad en de leden worden door de Minister van Justitie aangewezen na voordracht van representatieve organisaties op het vlak van bemiddeling.