Bij een conflict

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Conflicten ontstaan meestal bij de uitvoering van een overeenkomst en/of naar aanleiding van de verbreking of ontbinding van een overeenkomst. Voor partijen is dan de verleiding groot om te pogen zijn gelijk te halen voor de rechtbank in een gerechtelijke procedure.