Bij een conflict

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Conflicten ontstaan meestal bij de uitvoering van een overeenkomst en/of naar aanleiding van de verbreking of ontbinding van een overeenkomst. Voor partijen is dan de verleiding groot om te pogen zijn gelijk te halen voor de rechtbank in een gerechtelijke procedure.