Bij een conflict

Conflicten ontstaan meestal bij de uitvoering van een overeenkomst en/of naar aanleiding van de verbreking of ontbinding van een overeenkomst. Voor partijen is dan de verleiding groot om te pogen zijn gelijk te halen voor de rechtbank in een gerechtelijke procedure.