Bijzondere Commissie Bouw

De bouwsector is wereldwijd gekend om haar hoge geschillenrisico. Toch doet de sector weinig beroep op bemiddeling. Dit laatste is jammer aangezien de opdrachtgevers, architecten, studiebureaus, aannemers en hun verzekeraars hierdoor heel wat opportuniteiten laten liggen. Tijdens een bouwproces ontstaan immers regelmatig geschillen tussen de bouwpartners. Dit kunnen conflicten zijn tussen bouwheer en aannemer of ontwerper, maar ook tussen hoofdaannemer en onderaannemer of tussen aannemer en leverancier van materialen. De onenigheid kan handelen over de technische uitvoering, niet-conforme materialen, betalingsvoorwaarden, overschrijding van de uitvoeringstermijn, etc.
 

Een gerechtelijke procedure is niet enkel duur en tijdrovend, maar hypothekeert bovenal de vooruitgang van de werf. De Federale Bemiddelingscommissie heeft derhalve een Bijzondere Commissie Bouw opgericht met als specifieke missie om de Belgische bouwsector kennis te laten maken met bemiddeling. 
 

Troeven van bemiddeling

Bemiddeling is een snelle en discrete procedure die kosteneffectief is en streeft naar een duurzame conflictoplossing die rekening houdt met de belangen van alle partijen.
 

De voordelen van bemiddeling in de bouwsector zijn legio. Door de snelheid van een bemiddelingstraject is de impact op de voortgang van de werf minimaal aangezien partijen samen een win-winoplossing uitwerken. 
 

Bemiddeling is dan ook een laagdrempelig alternatief voor een gerechtelijke procedure en is voor de maatschappij bovendien kostenneutraal.

 

Lijst met bouwbemiddelaars

De Federale Bemiddelingscommissie stelde een lijst samen met ervaren bouwbemiddelaars: klik hier.
 

Samenstelling van de Commissie

De leden van de Bijzondere Commissie Bouw zijn gepokt en gemazeld in conflictbeheersing in de bouwsector en zijn in staat om de professionele bouwpartners professioneel te begeleiden bij de toepassing van bemiddeling in al haar vormen. Als gedreven bemiddelaars is het hun missie om België een voortrekkersrol te laten spelen bij het inzetten van bemiddeling in de bouwsector. Wij stellen onze leden graag kort even voor.
 

Bart Plevoets

 • Burgerlijk ingenieur bouwkunde - deskundige
 • Erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken

Bart Plevoets is de voorzitter van de Bijzondere Commissie Bouw.  Hij is burgerlijk ingenieur bouwkunde en Master of Statistics. Daarnaast is hij erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken. Met meer dan 20 jaar ervaring in conflictbeheersing heeft Bart zich gespecialiseerd in duurzame conflictoplossingen in de bouwsector. Als onafhankelijk deskundige en erkend bemiddelaar in bouwzaken wordt hij door rechtbanken en partijen aangesteld in gerechtelijke deskundigenonderzoeken, bindende derdenbeslissingen, arbitrages en bemiddelingen. Hij is tevens docent bemiddeling en onderhandelen in verband met bouwconflicten.
 

Theo de Beir (NL-FR)

 • Advocaat
 • Erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken

Theo De Beir is de voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie 2020-2021. Hij leidt een meertalig advocatenkantoor in Brussel, dat zich toelegt op commerciële zaken en meer specifiek op distributieovereenkomsten, vennootschapsgeschillen en business conflicten.  Theo is erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken en wordt door partijen en de rechtbanken aangesteld in voornamelijk meer complexe commerciële geschillen, hetgeen zijn hoofdactiviteit uitmaakt naast de advocatuur. Hij is tevens een CEDR-erkend onderhandelaar en werd in Harvard opgeleid zowel in onderhandelen als in bemiddelen. Hij is praktijklector KU Leuven (KUL) faculteit Rechtsgeleerdheid, docent Ehsal Management School (EMS), praktijkdocent Universiteit Antwerpen (UA) faculteit Rechtsgeleerdheid en docent/gastspreker bij verschillende instanties en organisaties aangaande bemiddeling & onderhandeling. Hij is tevens hoofddocent in de opleiding die leidt tot erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.
 

Pierre HENRY (FR)

 • Advocaat
 • Erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken

Pierre Henry is advocaat aan de balies Verviers en Luik (advocatenkantoor FLHM), gespecialiseerd in bouwrecht en in stedenbouwkundig en milieurecht. Hij is plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep te Luik. Pierre is erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken, en tevens lid van het bureau van de Federale Bemiddelingscommissie. Pierre is docent stedenbouwkundig en milieurecht in het kader van een Master Overheidsmanagement (Helmo) en is opleider in bemiddeling (IMEF).

Erik VAN WELLEN (NL - FR)

 • Burgerlijk ingenieur bouwkunde - deskundige
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

Dr. EUR ING Erik VAN WELLEN is een ervaren Chartered Engineer en een geregistreerde International Professional Engineer met ingenieursdiploma’s van de universiteiten van Antwerpen, Liverpool en Plymouth. Hij is een Fellow van de Institution of Civil Engineers en een lid van het Chartered Institute of Arbitrators. Met meer dan 20 jaar nationale en internationale ervaring op het gebied van civiele techniek en bouw, werkt hij als onafhankelijk expert, arbiter en mediator via Maverick Enterprise. Erik is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en tevens CEDR-erkend bemiddelaar.
 

Serge CORNET (FR -NL)

 • Burgerlijk ingenieur architect
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

Serge Cornet is burgerlijk ingenieur architect en milieu-ingenieur. Hij kan bogen op meer dan 35 jaar ervaring in het domein van gebouwenakoestiek en omgevingsakoestiek. Sinds 10 jaar is hij actief in het domein van de energieprestatie van gebouwen. Thans is hij bestuurder bij een studiebureau (TPE), dat gespecialiseerd is in die twee domeinen. Serge is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is docent aan de Haute Ecole de la Province de Liège (akoestiekgerelateerde fysica, gebouwenakoestiek, praktijk in speciale technieken en energieproject).

Patricia HERINCKX (FR -NL)

 • Vastgoedexpert
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

 

Patricia Herinckx is vastgoedexpert, gespecialiseerd in gebouwenpathologie. Na een loopbaan van 13 jaar in het domein van de schadebeoordeling en de bepaling van de aansprakelijkheden in het kader van industriële verzekeringen, ligt haar focus intussen al meer dan 20 jaar op gerechtelijke expertise. Patricia is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Van bij het begin van haar carrière geeft ze de voorkeur aan de minnelijke schikking van conflicten via verzoening en bemiddeling.

 

Jean-Pierre RAMMANT (NL-FR)

 • Burgerlijk ingenieur bouwkunde - deskundige
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

Jean-Pierre Rammant is burgerlijk ingenieur bouwkunde en doctor in de toegepaste wetenschappen. Na een carrière als bedrijfsleider van een internationale informaticafirma wordt hij thans door de rechtbanken aangesteld als gerechtsdeskundige. Jean-Pierre is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gespecialiseerd  in bouwzaken en informatica. Jean-Pierre is tevens head-coach in de opleiding die leidt tot erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.
 

Thomas BRAUN (FR-NL)

 • Advocaat
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

 

Thomas Braun – specialist in bouwrecht – is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, en is tevens oud-voorzitter van de raad van bestuur en oud-lid van de raad van de raad van bestuur van de Conseil d’administration et ancien membre du Conseil d’administration de la Chambre de Conciliation, d’Arbitrage et de Médiation en matière immobilière (CCAI asbl).

In die hoedanigheid treedt Thomas sinds 2001 op als bemiddelaar of als adviseur voor zijn cliënteel van architecten, promotoren en ondernemers in het kader van geschillen die verband houden met de bouwsector.

 

Griet LIEVOIS (NL-FR)

 • Burgerlijk ingenieur architect – gediplomeerd in  stedenbouw en ruimtelijke planning
 • Erkend bemiddelaar in sociale zaken

Dankzij 20 jaar ervaring bij de Vlaamse overheid is Griet vertrouwd met de wereld van ruimtelijk beleid, complexe projecten en het juridisch instrumentarium ter realisatie van deze projecten. Als beleidsadviseur bij de Vlaamse overheid (Departement Omgeving) zoekt Griet de raakvlakken op tussen overheid en bemiddeling, conflictmanagement en bemiddelingsgericht werken.   
 

Willy Franche (FR – NL)

 • Ere-architect en expert
 • Master ULB in Restauratie en conservatie
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

 

Willy Franche heeft 50 jaar ervaring in het domein van de architectuur en is reeds 35 jaar actief op het stuk van gerechtelijke expertise. Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken in België sinds 2019 en erkend in burgerlijke, handels- en familiezaken door hof van beroep te Poitiers (Frankrijk) van 2012 tot 2020. Willy is opleider aan het IFA PME (Gemblours en Perwez) en het EFP PME (Brussel) in bouwpathologie.

 

Marco Schoups (NL-FR)

 • Advocaat
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

Marco Schoups is partner bij Schoups en advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen en de Balie Brussel.Marco is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij volgde de opleiding in juni 2022 Mediating Disputes aan Harvard Law School, USA. Hij geeft lezingen en in-house opleidingen over onderhandelen en bemiddelen. Sedert juni 2021 is Marco lid van de Raad van Bestuur van Cepani VZW, het Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie.

Marco Schoups was stafhouder van de Orde van advocaten van de Balie Provincie Antwerpen van 2018 – 2020. Marco heeft 35 jaar ervaring in het bijstaan van ondernemingen in procedures en advieszaken. Hij treedt regelmatig op in bemiddelingen, als bemiddelaar, gerechtelijk en buitengerechtelijk, alsook als advocaat in de bemiddeling. Hij is praktijklector aan KULeuven voor het vak “Bouwrecht”.