Commissie Erkenningen

UNDER CONSTRUCTION

SAMENSTELLING

 

Voorzitter : de heer René CONSTANT

 

Leden :

mevrouw Marie-Anne BASTIN, Franstalige advocaat

mevrouw Maria RUISI, Franstalige derde

de heer Paul MAEYAERT, Nederlandstalige advocaat

de heer Mario NAEYE, Nederlandstalige derde