Commissie Erkenningen

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

UNDER CONSTRUCTION

1. SAMENSTELLING

 

Voorzitter: de heer René Constant

 

Leden:

Mevrouw M-A. Bastin Franstalige advocaat

Mevrouw E. Cappon, Franstalige advocaat

De heer P. Maeyaert, Nederlandstalige advocaat

De heer M. Naeye, Nederlandstalige derde