Commissie Tucht en de klachtenbehandeling

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

UNDER CONSTRUCTION

 

1. SAMENSTELLING VAN DEZE COMMISSIE

 

Voorzitter: de heer Guy Jansen

 

Assessoren:

de heer P-P. Renson, Franstalig

de heer P. Motyl, Franstalig

de heer E. Jacubowitz, Nederlandstalig

de heer I. Verougstraete, Nederlandstalig

 

Plaatsvervangende assessoren:

Mevrouw D. Aarts, Franstalig

mevrouw F. Goister, Nederlandstalig

 

2. NUTTIGE DOCUMENTEN

 

KLACHTEN

werkwijze: 

tuchtreglement_-_reglement_de_procedure_-_av-ag_29092020.pdf

 

in te dienen documenten: 

Het nieuwe klachtenformulier zal binnenkort worden toegevoegd.

 

DEONTOLOGIE 

deontologische_code_-_code_de_deontologie_av-ag_16_12_2020.docx