Burgerlijke- en handelszaken

Het afhandelen van burgerlijke- en handelszaken berust op een onafgebroken stroom van contracteren en het uitvoeren van de verbintenissen, die eruit voortvloeien. Dat daaruit conflicten voortkomen wegens de permanente belangentegenstellingen hoeft niet te verwonderen.

 

Daarbij komt dat in dit segment er ook een onmetelijke schakering van rechten betrokken zijn, die geregeld worden, hetzij door het gewone burgerlijke en handelsrecht, doch ook meer en meer door speciale wetgevingen in de sfeer van het economisch recht en de intellectuele rechten.

 

Voor de hand liggende voorbeelden zijn hier de geschillen over de kwaliteit van leveringen of uitvoering van werken en diensten, evenals de talrijke conflicten die zich voordoen in de vennootschapssfeer tussen vennoten of aandeelhouders onderling dan wel met het bestuur van de vennootschap.

 

Ook de onderlinge verhoudingen tussen eigenaars in appartementsmede-eigendom is vaak een oorzaak van conflicterende rechten en/of gebrekkig geregelde rechten, dan wel onvoorziene omstandigheden.

 

Kortom kan bemiddeling ingeschakeld worden voor het oplossen van een meningsverschil met een klant of een leverancier, een geschil tussen aandeelhouders, moeilijkheden die verband houden met de huisvesting of een geschil bij de betaling van een factuur of een ereloonstaat.

 

In veel gevallen is het mogelijk deze aangelegenheden te regelen zonder deze voor een rechtbank te brengen. Immers lenen al deze geschillen lenen zich perfect om in bemiddeling een bevredigende oplossing te verkrijgen tot genoegdoening van elkeen.

 

In de Europese context kan voor aangelegenheden waarin overheden de Europese regels inzake de vrije markt overtreden ook beroep gedaan worden op SOLVIT. Op die website leest u meer over dit geschillenregelingsplatform met aanspreekpunten in quasi elke lidstaat.