De basisvorming

De theoretische vorming van het gemeenschappelijk gedeelte omvat de volgende items:

 

 1. de bemiddeling -algemene bemiddelingsprincipes (ethiek / filosofie) - analytische studie van de verschillende vormen van conflictoplossing 
 2. de juridische aspecten van de bemiddeling - Belgische bemiddelingswet (verschil gerechtelijke en vrijwillige bemiddeling, verschil erkende en niet erkende bemiddelaars, bemiddelingsprotocol, vertrouwelijkheid, rechtsbijstand) -deontologie van de bemiddeling zoals bepaald door de Federale Bemiddelingscommissie
 3. de sociologische aspecten van bemiddeling
 4. de psychologische aspecten van bemiddeling - de communicatie - onderhandelingsmethodes
 5. het bemiddelingsproces (NB. de opleider moet een erkend bemiddelaar-opleider zijn):

 

 • bemiddelingsproces -rol(len) van de bemiddelaar
 • verschil tussen informeren en adviseren - inbreng van externe raadgevers
 • methodologie van de interventies (middelen, technieken, hypothesen en strategieën, o.a. caucus)
 • conflicttheorie

 

De praktijkoefeningen georganiseerd in het gemeenschappelijk gedeelte omvatten de volgende items:

 

 1. de stappen in een bemiddelingsproces
 2. de tussenkomsten in concrete situaties
 3. de onderhandelingsvaardigheden
 4. de communicatievaardigheden
 5. de bemiddelingsvaardigheden
 6. toepassing van de bemiddelingsprincipes
 7. rollenspel