De specialisatie

Op 23 februari 2021 heeft de Federale Bemiddelingscommissie, overeenkomstig de wet van 18 juni 2018, een nieuw reglement goedgekeurd waarin de voorwaarden en procedures worden vastgesteld voor de erkenning van de basis-, specialisatie en permanente vorming voor erkende  bemiddelaars.

Het aldus opgestelde programma voor de basisopleiding en de specialisatie opleiding vormt de minimale basis wat betreft het aantal uren en de vereiste inhoud.  Deze opleidingen moeten onder toezicht van een coördinator worden gegeven,

Met ingang van 1 september 2021, is het voortaan vereist dat de basisopleidingen ten minste 70 uur omvatten (waarvan ten minste 30 uur theoretisch en 30 uur praktisch) en dat hun programma de in artikel 8 van het reglement genoemde onderwerpen omvat.  Een gespecialiseerde opleiding (familiaal, burgerlijk en handels, sociaal en overheden) duurt ten minste 35 uur (het vereiste minimumprogramma is vastgesteld in de artikelen 11, 12, 13 of 14, naargelang van de betrokken materies).

De basisopleiding en de gespecialiseerde opleiding zullen elk moeten worden afgesloten met een theoretische en praktische evaluatie van de deelnemers (artikel 15).