De specialisatie

FAMILIALE ZAKEN
 

De vorming omvat de volgende items:
 

1. recht
 

 • het huwelijk, het samenwonen
 • de echtscheiding, de scheiding: financiële aspecten en aspecten betreffende de kinderen (o.a. verblijf van de kinderen, het ouderlijk gezag, onderhoudsverplichtingen, verdeling van de goederen, procedures, fiscale en sociale aspecten enz ...)
 • andere onderhoudsverplichtingen (tussen meerderjarigen)
 • huwelijksvermogensrecht en erfrecht
 • gerechtelijke procedures in familiezaken

2. psychologie en sociologie - psychologie en sociologie van de families - psychologische effecten van de familiale conflicten -familiale verhoudingen - bijzondere situaties: geweld binnen de familie, verslavingsvormen, interculturele dimensie enz ...
 

3. familiale bemiddeling
 

 • bijzondere vormen van familiale bemiddeling en oefeningen (onder meer echtscheiding en scheiding, verdeling van goederen, verblijf van de kinderen, ouderlijk gezag en financiële aspecten enz ...)
 • bemiddeling in het kader van de familiale verhoudingen
 • bemiddeling in het kader van de bijzondere situaties
   

BURGERLIJKE- EN HANDELSZAKEN
 

De vorming omvat de volgende items:
 

 1. theorie en praktijk van de beredeneerde onderhandeling
 2. theorie en praktijk van verbintenissenrecht en contractenrecht
 3. rol van de raadgevers van partijen inzake burgerlijke- en handelsbemiddeling
 4. rol van de deskundigen van partijen inzake burgerlijke- en handelsbemiddeling
   

SOCIALE ZAKEN
 

De vorming omvat de volgende items:
 

 1. theorie en praktijk van het beredeneerd onderhandelen en van interpersonele communicatie
 2. theorie en praktijk van het arbeidsrecht, onder meer over de elementaire noties van de wetgeving, over arbeidsrelaties en over de rechten en verplichtingen van werknemers en werkgevers
 3. sociologie van de arbeid omvattende onder meer de rol van de diverse betrokkenen in de arbeidswereld en de bestanddelen van het arbeidsconflict
 4. rol van de raadgevers van de partijen in sociale bemiddeling
 5. het opstarten van een procedure van verzoening voor de Arbeidsrechtbank door middel van het bemiddelingsproces