Duur van een bemiddeling

Tijd nemen om echt een werkelijke oplossing te zoeken.

 

Een stap via de bemiddeling beoogt vooral om voor alle betrokken partijen een bevredigende oplossing te vinden. Zelfs indien dat tijd kan kosten, is het de moeite waard.

 

Ervaren bemiddelaars getuigen dat wanneer men in een bemiddelingstraject stapt, je niet bij voorbaat kunt weten hoeveel tijd de bemiddeling zal duren. Een bemiddeling kan op twee uren gedaan zijn. Zo was er een conflict tussen een garagehouder en één van zijn verkopers. De protagonisten hadden reeds drie gerechtelijke procedures aangespannen tegen elkaar. De zaak leek zeer moeilijk. Om een lang verhaal kort te maken, wat een vergadering van twee uur ter voorstelling van de zaak moest worden, resulteerde in de oplossing van het conflict en de opstelling van een akkoord.

 

Soms kan een bemiddeling langer duren, zodat een bemiddeling over een jaar kan gespreid zijn. Zoals in het geval van een conflict tussen aandeelhouders van twee pas gefuseerde vennootschappen. Omdat geen van beide de aandelen van de andere kon overkopen, en zij ook niet aan een derde wensten te verkopen, diende te worden overgegaan tot de splitsing van de nieuw gevormde vennootschap. Dergelijke stap vraagt meer tijd, en is van doorslaggevend belang om de verstandhouding te bewaren tijdens de hele procedure. Gedurende een jaar werden vergaderingen aaneengeschakeld, waarvan sommige begonnen om negen uur ’s morgens en eindigden om drie uur in de nacht ’s anderendaags. Uiteindelijk werd de splitsing van de vennootschappen tot een aanvaardbare wijze voor partijen doorgevoerd. Evenwel hebben de partijen de handelsbetrekkingen die zij hadden voor de fusie opgegeven. Toch is dergelijke bemiddelingsuitkomst niet te betreuren. Indien de aandeelhouders hun geschil voor een rechtbank gebracht, zou de oplossing wellicht minder gunstig geweest zijn voor hen, en zou de het proces verschillende jaren geduurd hebben. Naargelang de aard van de bemiddeling kan de duur ervan uitlopen tussen de 2 en de 20 uren besprekingen. Daarbij moet men zich geen marathononderhandeling voorstellen. Immers zal meestal reeds in het bemiddelingsprotocol een tijdschema worden afgesproken, al dan niet binnen een door de rechter opgelegd tijdsbestek in geval van gerechtelijke bemiddeling. Bijgevolg kan een goed voorbereide bemiddeling in bv. een handelszaak afgewerkt zijn na één dag bemiddelen, zelfs op een halve dag. In familiale zaken is het eerder gebruikelijk om bemiddelingssessies te organiseren van één à twee uur, hoewel een langere sessie niet a priori uitgesloten is.