Een bemiddeling opstarten

Er doen zich drie situaties voor: ofwel werd de bemiddeling contractueel niet overeengekomen, ofwel werd de bemiddeling contractueel overeengekomen. In het laatste geval dient de bemiddeling verplichtend een aanvang te nemen, net zoals wanneer de bemiddeling bevolen werd door de rechter.

 

De bemiddeling werd contractueel niet overeengekomen

 

Met de cliënt worden de verschillende mogelijkheden overlopen om tot een “ beslechting “ van het conflict te komen: een procedure opstarten of verderzetten, het lanceren van een onderhandeling of het beginnen van een bemiddeling. Vooraleer hij dit aanvat, dient hij samen met de cliënt de zaak te bespreken in al zijn facetten: een juridische analyse doch ook een belangenanalyse. Wat is belangrijk voor de cliënt, zit er een samenwerking in op lange termijn, kan men zich een radicale confrontatie permitteren, heeft de cliënt fouten gemaakt of had hij beter dienen te communiceren, …

 

Eenmaal deze oefening gemaakt, kan men de juiste keuze maken hoe verder te gaan. In het geval er bijvoorbeeld toekomstige commerciële relaties mogelijk zijn, er aan de zaak beter geen ruchtbaarheid kan gegeven worden, de zaak zeer complex is en zeer lang kan aanslepen, wat aanzienlijke en onzekere kosten met zich kan meebrengen, dan kan het nuttig zijn de piste van bemiddeling te bewandelen.

 

Nadat de advocaat en de cliënt zelf overtuigd zijn dat bemiddeling de aangewezen weg is, dan dient in tweede orde het akkoord bekomen te worden van de wederpartij.

Ook hier kunnen dezelfde argumenten aangehaald worden die de advocaat aan zijn cliënt heeft uitgelegd: snelheid, de oplossing in eigen hand houden, toekomstige relatie, confidentialiteit, efficiënte en beperktere kosten, …

 

Vervolgens dient men tussen partijen overeen te komen wie de bemiddelaar zal zijn.

Een bemiddelaar kan een jurist of niet-jurist zijn, bekwaam zijn in de materie, beschikbaar zijn.  Op de webstek van de Federale Bemiddelingscommissie vindt men de lijst van de erkende bemiddelaars.

 

Nadien kan men – afhankelijk van de visie van de bemiddelaar -  aan de bemiddelaar en de andere partij al dan niet de nodige stukken overmaken en dient de advocaat de effectieve bemiddelingssessie met de cliënt afdoende voor te bereiden (indien goed voorbereid, neemt dit 2 à 3 maal meer tijd in beslag dan de bemiddelingssessie zelf).

 

De bemiddeling werd contractueel overeengekomen

 

Ook hier dient de bemiddelaar de voordelen van bemiddeling goed uit de doeken te doen, doch stelt de vraag zich niet meer of de bemiddeling al dan niet wenselijk is aangezien de bemiddeling verplicht werd. Partijen waren dit vroeger dus al contractueel overeengekomen.

Hetzelfde stramien als hierboven dient gevolgd te worden en partijen dienen dan nog akkoord te gaan omtrent de persoon van de bemiddelaar.

 

De bemiddeling werd door de rechter bevolen

 

Aangezien de bemiddelaar reeds bekend is via het bevel, kan onmiddellijk een aanvang gemaakt worden met de voorbereiding zoals in geval van een contractueel bedongen bemiddeling.