Erelonen

De inspanningen van de bemiddelaar worden vergoed per uur of per dag of volgens elk ander systeem dat wordt afgesproken bij de eerste afspraak. Naast de dossier- en briefwisselingskosten schommelen de erelonen van bemiddelaars voor een bemiddelingssessie tussen kosteloos en € 150/uur exclusief BTW.

 

Als je de prijs van een bemiddeling vergelijkt met die van een proces, is die vaak een stuk lager, maar dat is niet per se zo. Vooral de kostenefficiëntie ligt een stuk hoger omdat de partijen vaak veel sneller tot een vergelijk komen. Maar er zijn ook cases waar soms meer dan tien sessies nodig zijn om uit de impasse te komen en dan ligt het kostenplaatje uiteraard anders.

 

Kost: de toegemeten tijd ligt in handen van partijen, en vermits de bemiddelaar in het algemeen aan een uurtarief werkt, is de kost van een bemiddelingstraject beheersbaar.

Het ereloon van de bemiddelaar wordt vastgelegd in een overeenkomst, die voorafgaandelijk getekend wordt tussen de (twee) partijen en de bemiddelaar ter gelegenheid van de eerste bemiddelingssessie. Het tarief dat zal gehanteerd worden en de eraan verbonden en bijkomende kosten zullen duidelijk vermeld zijn.

 

Bovendien worden in de regel de kosten en erelonen van de bemiddelaar in gelijke delen verdeeld over de bij de bemiddeling betrokken partijen.

 

Indien het een bemiddeling betreft tussen werkgever en werknemer, wordt er dikwijls voorgesteld om de werkgever 2/3 van de erelonen te laten dragen en het andere 1/3 door de werknemer, rekening houdend met het feit dat eerstgenoemde deze kost fiscaal in mindering kan brengen, terwijl de werknemer dit netto moet dragen en niet als een bruto betaalt.