Erkennen van opleidingen

Erkenning van instanties voor de vorming van bemiddelaars en erkenning van de vormingen door deze instanties georganiseerd (art.1727 § 6, 1° Ger.W.)

 

Naast het erkennen van bemiddelaars, diende de Federale Bemiddelingscommissie werk te maken van het erkennen van vormingsinstanties en het vastleggen van criteria waaraan de vormingen moeten voldoen die door deze instanties worden aangeboden.

 

Dit resulteerde in de beslissing van 1 februari 2007, gewijzigd door de beslissing van 11 maart 2010 en de beslissing van 23 september 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en procedure voor erkenning van vormingsinstanties en opleidingen van erkende bemiddelaars.

 

Zie het volgende document:

 

Beslissing van 1 februari 2007.doc

 

De opleidingen die zij organiseren dienen te voldoen aan de minimumvoorwaarden voorzien in de beslissing van 1 februari 2007, gewijzigd door de beslissing van 11 maart 2010 en de beslissing van 23 september 2010. Met deze minimumvoorwaarden werd enerzijds een zekere uniformiteit beoogd, anderzijds een voldoende flexibiliteit.

 

Een zekere uniformiteit is noodzakelijk om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen, ongeacht de materie waarvoor de erkenning werd aangevraagd.

 

De adviezen van de verschillende bijzondere commissies over de minimum duur van de opleidingen waren echter zeer uiteenlopend: de familiale commissie was eerder voorstander van een meer doorgedreven opleiding (120 uur of meer), de twee andere commissies vonden een korte opleiding (40 / 50 uur) voldoende.

 

Bijgevolg werd gekozen voor uniformiteit voor de drie categorieën. Een opleiding van minimum 90 uur werd noodzakelijk geacht voor kandidaat-bemiddelaars om voldoende doordrongen te geraken van de basisbeginselen van de bemiddeling (60 uur voor het algemene luik van de opleiding en nog eens minimum 30 uur voor een specifieke opleiding in één van de drie materies).

 

Uiteraard was de kwaliteit van de bemiddelaars een belangrijke bezorgdheid. De leden van de commissie waren er zich erg van bewust dat men na 90 uur zich geen volleerd bemiddelaar kan noemen. De permanente vorming zal bijdragen aan het verdere leerproces van de bemiddelaar.