Erkennen van permanente vorming

De wetgever vond het niet voldoende voor erkende bemiddelaars om eenmalig een cursus bemiddeling te volgen. Bemiddeling is immers een vak, een professionele activiteit, waarin je je als bemiddelaar blijvend verder moet bekwamen. Het is aangewezen om als bemiddelaar permanente vorming te volgen om de kennis en vaardigheden als bemiddelaar te onderhouden en te actualiseren en om de ontwikkelingen op het gebied van bemiddeling verder op te volgen.

 

De verplichtingen voor erkende bemiddelaars met betrekking tot permanente vorming werden vastgelegd in een beslissing van 18 december 2008 gewijzigd door de beslissing van 11 juni 2009, 6 mei 2010, 28 april en 9 juni 2011 en 12 februari 2015, 28 juni 2018. Hierin werd bepaald dat een erkend bemiddelaar om de twee jaar een bewijs dient voor te leggen van een permanente vorming. Indien een bemiddelaar niet aan deze verplichting voldoet, zal zijn erkenning ingetrokken worden.

 

De uren permanente vorming kunnen gespreid over een periode van twee jaar verworven worden, maar gelet op het bovenstaande is het wenselijk om ieder jaar zich bij te scholen.

 

De permanente vorming kan bestaan uit theorie of praktijk.

 

Elke vorming georganiseerd door een erkende opleidingsinstantie of een vorming waarvan het programma werd erkend door de Federale Bemiddelingscommissie, wordt automatisch in rekening gebracht.

 

Daarbij zorgt de bemiddelaar tevens ook best dat er een goed evenwicht is tussen theoretische en praktijklessen en er gelet op zijn beroepsachtergrond voldoende psychologische of juridische vakken aan bod komen.

 

Voor meer informatie zie de volgende documenten:

 

Beslissing_van_18_december_2008

 

Beslissing van 18 december 2008 gewijzigd door de beslissing van 11 juni 2009, 6 mei 2010, 28 april en 9 juni 2011 en 12 februari 2015, 28 juni 2018  tot vaststelling van de verplichtingen van erkende bemiddelaars met betrekking tot permanente vorming.

 

FAQ NL

 

Lijst van erkende opleidingsinstanties en erkende permanente vormingen