EUROPEES

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De Europese Unie streeft ernaar om de wetgevingen van de lidstaten via richtlijnen en verordeningen op elkaar af te stemmen. Dit geldt ook voor de bemiddeling waarvoor een werkelijk Europees beleid geldt. In dit verband verwijzen wij u graag naar de betreffende teksten.