EUROPEES

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De Europese Unie streeft ernaar om de wetgevingen van de lidstaten via richtlijnen en verordeningen op elkaar af te stemmen. Dit geldt ook voor de bemiddeling waarvoor een werkelijk Europees beleid geldt. In dit verband verwijzen wij u graag naar de betreffende teksten.