Familiale zaken

De familiale bemiddeling is een wijze van oplossen van familiale conflicten bij de welke de bemiddelaar (neutraal en onafhankelijk) de partijen helpt om de dialoog te hervatten in alle vertrouwelijkheid, ten einde een gezamenlijk akkoord te vinden, dat hun respectieve behoeften erkent en deze van hun kinderen.

 

De familiale bemiddeling richt zich op getrouwde of niet gehuwde koppels met betrekking tot de organisatie van hun breuk, of met de vereffening van hun goederen, alsook op het recht op persoonlijk contact tussen grootouders, kinderen en kleinkinderen. Op dezelfde wijze richt de bemiddeling zich naar de relatie tussen ouders en hun adolescenten, evenzeer als tot broers en zussen ter gelegenheid van hun nalatenschap, enz ...