Familiale zaken

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.

De website van de FBC is momenteel 'under construction'. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op het volgende e-mailadres: secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De familiale bemiddeling is een wijze van oplossen van familiale conflicten bij de welke de bemiddelaar (neutraal en onafhankelijk) de partijen helpt om de dialoog te hervatten in alle vertrouwelijkheid, ten einde een gezamenlijk akkoord te vinden, dat hun respectieve behoeften erkent en deze van hun kinderen.

 

De familiale bemiddeling richt zich op getrouwde of niet gehuwde koppels met betrekking tot de organisatie van hun breuk, of met de vereffening van hun goederen, alsook op het recht op persoonlijk contact tussen grootouders, kinderen en kleinkinderen. Op dezelfde wijze richt de bemiddeling zich naar de relatie tussen ouders en hun adolescenten, evenzeer als tot broers en zussen ter gelegenheid van hun nalatenschap, enz ...