Formuleren standpunten

De bemiddelaar zal elk van de partijen zijn visie en standpunt over het voorliggende geschil beluisteren en nagaan of dit goed begrepen werd, zo door de bemiddelaar als door de tegenpartij(en). Immers kan door het wegwerken van eventuele misvattingen en communicatiestoornissen alleen al een scherper beeld worden opgehangen van de werkelijke inzet van het geschil. Door het duidelijk scheiden van de inhoud van het geschil van de ruis veroorzaakt door emoties, vooroordelen en a-priorismen, zullen partijen zich bewust worden van het werkelijke probleem waarvoor een oplossing zal moeten gezorgd worden.

 

De bemiddelaar geeft aldus aan alle partijen aan tafel de mogelijkheid zijn of haar versie van de feiten te geven, die tot het geschil leidden, alsmede ieder zijn visie of standpunt daarover te vertolken. Dit is de fase van informatieverzameling door de bemiddelaar om te komen tot een zo objectief mogelijk beeld van wat gebeurd is en hoe partijen dit waarnemen en ervaren hebben. Reeds in deze fase zal de bemiddelaar pogen om de aanwezige escalaties van het conflict te ontmijnen om partijen begrip te laten opbrengen voor elkaars visie en aldus het vertrouwen tussen partijen te herstellen op een niveau dat toelaat om in alle redelijkheid te onderhandelen.