Gerechtelijke bemiddeling

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Doordat de verjaring wordt gestuit door het uitbrengen van een dagvaarding, loopt de verjaringstermijn niet tot de einduitspraak. Zodoende vergt een bemiddeling die bevolen wordt binnen een gerechtelijke procedure op dat vlak geen verdere regeling.