Gerechtelijke bemiddeling

Doordat de verjaring wordt gestuit door het uitbrengen van een dagvaarding, loopt de verjaringstermijn niet tot de einduitspraak. Zodoende vergt een bemiddeling die bevolen wordt binnen een gerechtelijke procedure op dat vlak geen verdere regeling.