Gerechtelijke bemiddeling

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Doordat de verjaring wordt gestuit door het uitbrengen van een dagvaarding, loopt de verjaringstermijn niet tot de einduitspraak. Zodoende vergt een bemiddeling die bevolen wordt binnen een gerechtelijke procedure op dat vlak geen verdere regeling.