Grenzen van de bemiddeling

De eerste limiet van de bemiddeling is deze van de “goede wil” van de partijen om zelf een juiste en eerbare regeling te vinden! Indien één van de partijen niet wenst “mee te werken”, is de bemiddeling gedoemd tot mislukken, omdat deze gestoeld is op een gemeenschappelijke VRIJE wil. Het akkoord moet natuurlijk de wet in acht nemen.

 

De opschorting van de verjaring: het voorstel per aangetekend schrijven om een bemiddeling te proberen, schort de loop van de verjaring van de vordering op gedurende een maand.

 

De ingebrekestelling: dit voorstel tot bemiddeling verzonden per aangetekend schrijven, wordt gelijkgesteld met een ingebrekestelling en doet de verwijlinterest lopen.

 

© De tekeningen van André Nollet dienen tot exclusief gebruik van de Federale Bemiddelingscommissie. Daarom is elk ander gebruik of weergave op welke wijze ook strikt verboden.


© Ces dessins d’André Nollet sont à l’utilisation exclusive de la Commission Fédérale de médiation. Dès lors toute autre utilisation ou reproduction de manière quelconque que ce soit est strictement interdit.


© The use of this drawings of André Nollet is an exclusive right of the Belgian Federal Mediation Commission. Therefore every other use or reproduction in whatever way is strictly forbidden.