Integratieve bemiddeling

Zij geeft een plaats aan emoties uitgelokt door niet ingevulde, niet bevredigde behoeften, om deze te integreren in hun verhaal.

 

Deze gezamenlijke erkenning van de belangen van elkeen stuwt hen verder op de naar een vreedzamer dialoog. De bemiddelaar helpt de partijen om zo optimaal de pistes tot oplossing te vermenigvuldigen, dat zij over een grotere keuze van opties kunnen onderhandelen.