Integratieve bemiddeling

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.

De website van de FBC is momenteel 'under construction'. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op het volgende e-mailadres: secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Zij geeft een plaats aan emoties uitgelokt door niet ingevulde, niet bevredigde behoeften, om deze te integreren in hun verhaal.

 

Deze gezamenlijke erkenning van de belangen van elkeen stuwt hen verder op de naar een vreedzamer dialoog. De bemiddelaar helpt de partijen om zo optimaal de pistes tot oplossing te vermenigvuldigen, dat zij over een grotere keuze van opties kunnen onderhandelen.