Justitiehuizen

Een justitiehuis is een dienst bij Justitie en heeft als kerntaken:

 

  • inlichtingen verstrekken aan de administratieve en gerechtelijke overheden,
  • daders van misdrijven begeleiden bij de uitvoering van de straf of van de maatregel waartoe de rechter beslist heeft,
  • slachtoffers van misdrijven informeren en bijstaan,
  • de burger informeren

 

 

Hoewel de hoofdbezigheid van de Justitieassistenten zich situeert in de strafrechtelijke sfeer, kunnen zij ook nuttige informatie verschaffen over bemiddeling.

 

Er zijn 28 justitiehuizen in België, dat wil zeggen één per gerechtelijk arrondissement. Er is wel een uitzondering voor Brussel, dat er twee telt (één Franstalig en één Nederlandstalig justitiehuis).

 

De adressen van de justietiehuizen zijn te vinden op de website van het Ministerie van Justitie, waarnaar wij u graag verwijzen.