Keuze van optie(s) tot oplossing

Zodra de partijen op min of meer uitputtende wijze alle elementen hebben aangedragen die een deel van de globale oplossing van het geschil zouden kunnen bijbrengen, is het aan de bemiddelaar om de partijen te stimuleren om er verschillende pakketten van mogelijke oplossingen van te maken. Op basis van hun belangen en bezorgdheden, zullen de partijen zich dan inspannen om het pakket te vinden, dat het best beantwoordt aan hun wederzijdse belangen.

 

Vooraleer de keuzes in teksten te concretiseren, is het aanbevolen dat de bemiddelaar met de partijen de haalbaarheid test van de uitvoering van de gevonden oplossing(en). Opdat een oplossing in al zijn aspecten te goeder trouw zou kunnen worden uitgevoerd, is het nodig om op voorhand de praktische gevolgen te evalueren van wat men als definitieve en duurzame oplossing beoogt. Dit zorgt er ook voor dat partijen hun akkoord in volle bewustzijn aanvaarden en het zullen uitvoeren zonder dat de ene of de andere zich benadeeld zou voelen.