Klachten

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De Federale Bemiddelingscommissie heeft voorzien in een procedure om klacht neer te leggen tegen een erkend bemiddelaar of om klacht neer te leggen tegen een erkende vormingsinstantie. Voor meer informatie kan u de desbetreffende procedures raadplegen in het hiernaast vermelde specifieke luik.