Klachten

De Federale Bemiddelingscommissie heeft voorzien in een procedure om klacht neer te leggen tegen een erkend bemiddelaar of om klacht neer te leggen tegen een erkende vormingsinstantie. Voor meer informatie kan u de desbetreffende procedures raadplegen in het hiernaast vermelde specifieke luik.