Kostprijs

Een bemiddeling is over het algemeen goedkoper dan een beroep op de rechtbank, ondermeer omdat dit toelaat de kosten uit te sparen verbonden aan de procedures ter ondersteuning van de eis, alsook tal van andere kosten eigen aan de gerechtelijke oplossing van een geschil. Ten titel van inlichting: de gerechtskosten voor een geschil ter waarde van € 3.000 belopen + € 1.000 (rechtsplegingsvergoeding en kosten van dagvaarding) die ten laste zijn van hij die het proces “verliest”, en dit zonder de kosten te rekenen die elke partij heeft boven de eigen advocaatkosten. Een interessante studie gepubliceerd in 2011 door het Tematisch Departement “Rechten van de Burgers en Grondwettelijke Zaken” van het Directoraat Generaal van de Interne Politiek van het Europees Parlement levert een informatie op die men tot nu toe onderschatte , nl. te weten dat een beroep op bemiddeling aan de regeringen van de lidstaten toelaat tijd en geld te besparen.

 

Deze studie besluit ondermeer dat, zelfs met een laag slaagpercentage in de bemiddeling – soms zelfs extreem laag – het beroep op dit proces toelaat belangrijke gerechtskosten voor de regeringen, de ondernemingen en de burgers te drukken.

 

N.B.: deze is gepubliceerd en te downloaden van de website van de Europese Gemeenschap.

 

Etude_cout_bemiddeling_2011.pdf