Mandaat 2005-2009

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Onder het voorzitterschap van de heer Bertrand Asscherickx

(van 1 september 2005 tot 1 september 2007)

 

Onder het voorzitterschap van de heer Guy De Reytere

(van 1 september 2007 tot 1 september 2009)

 

Vaste leden

 

 • De heer Guy De Reytere (Franstalig advocaat)
 • De heer Bertrand Asscherickx (Nederlandstalig advocaat)
 • De heer Philippe Van Diest (Nederlandstalig notaris)

           Opgevolgd door de heer Vincent Lesseliers in 2008

 • De heer James Dupont (Franstalig notaris)
 • Mevrouw Stroobants Monique (Franstalig derde)

            Opgevolgd door de heer Bernard Castelain in 2009

 • De heer Leo Van Steenbergen (Nederlandstalig derde)

            Opgevolgd door mevrouw Ann Buysse in 2009

 

Plaatsvervangende leden

 

 • De heer Jean Cruyplants (Franstalig advocaat)

            Opgevolgd door de heer Marc Wagemans in 2009

 • De heer Stanislas Ossieur (Nederlandstalig advocaat)
 • De heer Vincent Lesseliers (Nederlandstalig notaris)

            Opgevolgd door de heer François-Xavier Willems in 2009

 • De heer Bruno Le Maire (Franstalig notaris)
 • Mevrouw Barbara Gayse (Nederlandstalig derde)

            Opgevolgd door mevrouw Mia Renders in 2009

 • De heer Bernard Castelain (Franstalig derde)