Mandaat 2005-2009

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Onder het voorzitterschap van de heer Guy Kahn

(van 1 september 2005 tot 1 september 2007)

 

Onder het voorzitterschap van de heer Guy Kahn

(van 1 september 2007 tot 1 september 2009)

 

Vaste leden

 

 • De heer Claude Quackels (Franstalig advocaat)
 • De heer Herman Buyssens (Nederlandstalig advocaat)
 • De heer Pierre De Doncker (Franstalig notaris)
 • De heer Peter Verhaegen (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Guy Kahn (Franstalig derde)
 • De heer Guy Van Bruystegem (Nederlandstalig derde)

 

Plaatsvervangende leden

 

 • De heer Denis Gouzée (Franstalig advocaat)
 • Mevrouw Helena De Backer (Nederlandstalig advocaat)
 • De heer Xavier Bricout (Franstalig notaris)
 • De heer Joost Vercouteren (Nederlandstalig notaris)
 • Mevrouw Catherine Piron (Franstalig derde)
 • De heer Jozef Mostinckx (Nederlandstalig derde)