Mandaat 2009-2013

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Onder het voorzitterschap van de heer Bart Van der Meersch

(van 1 september 2009 tot 1 september 2011)

 

Onder het voorzitterschap van mevrouw Ginette Debuyck

(van 1 september 2011 tot 1 september 2013)

 

Vaste leden

 

 • De heer Guy Hiernaux (Franstalig advocaat)
 • De heer Luc Steyaert (Nederlandstalig advocaat)
 • De heer Bart Van der Meersch (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Jean-Marc Foubert (Franstalig notaris)
 • Mevrouw Sabine De Bauw (Nederlandstalig derde)
 • Mevrouw Betul Kurtoglu (Franstalig derde)

 

Plaatsvervangende leden

 

 • De heer Thierry Lannoy (Franstalig notaris)
 • Mevrouw Maggy Vancoppernolle (Nederlandstalig notaris)
 • Mevrouw Annette Bridoux-Culem (Franstalig advocaat)
 • Mevrouw Kathleen Van Cauter (Nederlandstalig advocaat)
 • Mevrouw Ginette Debuyck (Franstalig derde)
 • De heer Rachid Baitar (Nederlandstalig derde)