Mandaat 2009-2013

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Onder het voorzitterschap van mevrouw Helena De Backer

(van 1 september 2009 tot 1 september 2011)

 

Onder het voorzitterschap van de heer Luc Vandenhoeck

(van 1 september 2011 tot 1 september 2013)

 

Vaste leden

 

 • Mevrouw Helena De Backer (Nederlandstalig advocaat)
 • Mevrouw Sylviane Fabry (Franstalig advocaat)
 • De heer Stein Binnemans (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Michel Cornelis (Franstalig notaris)
 • De heer Jozef Mostinckx (Nederlandstalig derde)
 • De heer Luc Vandenhoeck (Franstalig derde)

 

Plaatsvervangende leden

 

 • Mevrouw Kathleen De Cuyper (Nederlandstalig advocaat)
 • Mevrouw Monique Colens (Franstalig advocaat)
 • Mevrouw Véronique Dolpire (Franstalig notaris)
 • De heer Joost Vercouteren (Nederlandstalig notaris)
 • Mevrouw Catherine Piron (Franstalig derde)
 • De heer Hans Dumortier (Nederlandstalig derde)