Mandaat 2013-2017

Onder het voorzitterschap van de heer Luc Steyaert

(van 1 september 2013 tot 1 september 2015)

 

Onder het voorzitterschap van de heer José Meunier

(van 1 september 2015 tot 1 september 2017)

 

Vaste leden

 

 • De heer Luc Steyaert (Nederlandstalig advocaat)
 • Mevrouw Annette Bridoux-Culem (Franstalig advocaat)
 • De heer Bart Van der Meersch (Nederlandstalig notaris)
 • De heer José Meunier (Franstalig notaris)
 • Mevrouw Labat Roxane (Nederlandstalig derde)
 • Mevrouw Ginette Debuyck (Franstalig derde)

 

Plaatsvervangende leden

 

 • Mevrouw Irene Dijkmans (Nederlandstalig advocaat)
 • Mevrouw Noëlle De Visscher (Franstalig advocaat)
 • De heer Jean Tytgat (Franstalig notaris)
 • Mevrouw Maggy Vancoppernolle (Nederlandstalig notaris)
 • Mevrouw Véronique de Jamblinne de Meux – Lagasse de Locht (Franstalig derde)
 • Mevrouw Sabine De Bauw (Nederlandstalig derde)