Mandaat 2013-2017

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Onder het voorzitterschap van de heer Noël De Smet

(van 1 september 2013 tot 1 september 2015)

 

Onder het voorzitterschap van de heer Bernard Castelain

(van 1 september 2015 tot 1 september 2017)

 

Vaste leden

 

 • Mevrouw Frieda D’Huyvetter (Nederlandstalig advocaat)
 • De heer Michel Gonda (Franstalig advocaat)
 • Mevrouw Sabine Van Buggenhout (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Jean-François Cayphas (Franstalig notaris)
 • De heer Noël De Smet (Nederlandstalig derde)
 • Mevrouw Celia Pena Concepcion (Franstalig derde)

 

Plaatsvervangende leden

 

 • De heer Paul Maeyaert (Nederlandstalig advocaat)
 • Mevrouw Nathalie Uyttendaele (Franstalig advocaat)
 • Mevrouw Annelies Podevyn (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Olivier Jamar (Franstalig notaris)
 • Mevrouw Gina Van den Borre (Nederlandstalig derde)
 • De heer Bernard Castelain (Franstalig derde)