Mandaat 2013-2017

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Onder het voorzitterschap van mevrouw Sylviane Fabry

(van 1 september 2013 tot 1 september 2015)

 

Onder het voorzitterschap van de heer Olivier Dulon

(van 1 september 2015 tot 1 september 2017) 

 

Vaste leden

 

 • De heer Willem Meuwissen (Nederlandstalig advocaat)
 • Mevrouw Sylviane Fabry (Franstalig advocaat)
 • Mevrouw Ellen Verhaert (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Michel Cornelis (Franstalig notaris)
 • De heer Jozef Mostinckx (Nederlandstalig derde)
 • De heer Luc Vandenhoeck (Franstalig derde)

 

Plaatsvervangende leden

 

 • Mevrouw Maria-Leentje Hozée (Nederlandstalig advocaat)
 • Mevrouw Monique Colens (Franstalig advocaat)
 • De heer Robert Meunier (Franstalig notaris), bij ministerieel besluit van 18 september 2015 (BS 29-09-2015) door de heer Pierre Govers (Franstalig notaris)
 • De heer Vincent Lesseliers (Nederlandstalig notaris)
 • De heer Olivier Dulon (Franstalig derde)
 • Mevrouw Nele De Peuter (Nederlandstalig derde)