Meerwaarde

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Voor de conflicterende partijen is het aangewezen beroep te doen op een erkend bemiddelaar, omdat enkel een bemiddelingsakkoord bereikt onder begeleiding van een erkend bemiddelaar in aanmerking komt voor homologatie door de rechtbank. Door de homologatie van het bemiddelingsakkoord verkrijgt dit dezelfde uitvoerbare kracht als een vonnis.

 

Bekijk ook:

 

De erkenningsprocedure

 

Homologatie

 

Beslissingen FBC