Minnelijke regeling

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Om voor kleinere of zeer technisch getinte geschillen een snelle en goedkope oplossing na te streven op minnelijke wijze, werden in de loop der tijd verschillende initiatieven genomen in zeer verschillende economische sectoren. Dit gebeurde telkens onder impuls van consumentenverenigingen en de betrokken sectoren, waarbij sommige van die initiatieven ook een wettelijke basis kregen en werken onder het beheer van de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie). Het snel en eenvoudig oplossen van consumentengeschillen is zo eerder een aangelegenheid van consumentenbescherming geworden ter uitvoering van de betreffende economische wetgevingen. Over de werking van deze diverse commissies verneemt u meer via specifieke websites, die u aantreft onder de links van deze website.

 Om de consument de weg te wijzen in de veelheid en verscheidenheid van deze diverse instanties actief in de buitengerechtelijke regeling van conflicten heeft de FOD Economie een centraal platform opgericht van waaruit de consument wegwijs gemaakt wordt en zijn klacht juist gekanaliseerd wordt voor de behandeling ervan. Dit consumentenplatform noemt BELMED. Belmed komt zelf niet tussen als bemiddelaar maar verwijst de zaak door naar de bevoegde en neutrale partners. Wij vestigen er uw aandacht op dat Belmed ook beroep doet op erkende bemiddelaars, wiens dienstverlening niet gratis is.

 

Deze link brengt er u rechtstreeks.