Narratieve bemiddeling

Het is een algemeen bekend fenomeen dat mensen van een gebeuren hun verhaal maken en hoe langer het gebeuren achter de rug ligt, hoe meer het verhaal vervormd wordt tot een verhaal dat in de eigen context past. In de praktijk van de narratieve bemiddeling zal gepoogd worden om aan de hand van de verhalen van partijen te achterhalen wat werkelijk gebeurd is.

 

Zeker in familiale zaken weerspiegelen dergelijke verhalen immers de geobjectiveerde weergave van de eigen subjectief ervaren werkelijkheid.

 

De partijen vertellen hun levensverhaal en uiten hun gevoelens. Zij werken vanuit deze twee invalshoeken van hun verhaal, om te komen tot wat werkelijk gebeurd is en hun gemeenschappelijk verhaal te reconstrueren.

 

Deze wijze van bemiddelen laat koppels toe om « het abces van de scheiding te legen », en laat partijen toe hun woede te uiten. Daarbij helpt de bemiddelaar hen om beter te begrijpen wat er werkelijk gebeurd is, en elkaar beter te begrijpen met empathie. De partijen kunnen zich aldus kalmeren en worden zij bekwaam om samen tot een akkoord te komen.