Psycho-medisch-sociale diensten

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De psycho-medisch-sociale diensten zoals de psycho-medisch-sociale centra (PMSC), centra van sociale begeleiding en geestelijke gezondheidszorg zijn zeer goed geplaatst om mensen die bemiddeling zouden kunnen gebruiken voor het beheren van hun conflicten te oriënteren.