Psycho-medisch-sociale diensten

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De psycho-medisch-sociale diensten zoals de psycho-medisch-sociale centra (PMSC), centra van sociale begeleiding en geestelijke gezondheidszorg zijn zeer goed geplaatst om mensen die bemiddeling zouden kunnen gebruiken voor het beheren van hun conflicten te oriënteren.