Raadgevers

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De raadgevers zullen, ongeacht hun hoedanigheid, de vertrouwelijkheid van de bemiddeling onderschrijven en eerbiedigen. Hun mandaat is met hun cliënt overlegd en dus geen vrijgeleide tot eigenmachtig handelen. In tegenstelling tot een klassieke gerechtelijke procedure ligt de roeping van de raadgevers van de partijen erin om vanuit hun ervaring en kennis de onderhandeling van hun cliënt te ondersteunen. Dit zullen zij doen door regelmatig onderling overleg binnen of buiten de bemiddeling. Zij zullen hun cliënten behoeden voor onevenwichtige of onwettige akkoorden, terwijl hun belangrijkste taak erin zal gelegen zijn om het bereikte bemiddelingsakkoord juridisch juist en sluitend te vertalen in voor de partijen begrijpelijke taal. Doordat partijen dan geen verdere handleiding nodig hebben, zal de uitvoering van het bemiddelingsakkoord ook geen aanleiding tot nieuwe betwisting meer zijn.