Secretariaat

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De Commissie wordt ondersteund door een vaste administratie bestaande uit een attaché en enkele administratief medewerkers.

 

Op 1 oktober 2007 werd mevrouw Barbara Gayse benoemd als attaché-jurist binnen de Commissie. Sinds november 2008 wordt zij in haar taak bijgestaan door de heer Sven Vermassen, voltijds Nederlandstalig administratief assistent. Twee personen vervoegden later de dienst als tijdelijk ter beschikkinggesteld Franstalig personeel. 

 

De attaché staat samen met de administratief medewerkers, onder toezicht van de voorzitter van de algemene commissie, in voor het dagelijkse beheer van de Commissie.

 

Vragen van personen in conflict, van bemiddelaars en van de diverse actoren van justitie worden door hen behandeld. Zij staan ook in voor het volledige dossierbeheer van de erkenningsaanvragen tot bemiddelaar, erkenningsaanvragen om als vormingscentra erkend te worden en de dossiers van permanente vorming. De vaste administratie is het eerste controlepunt voor dergelijke aanvragen en zorgt voor de coördinatie van de dossiers tussen de bijzondere commissie (advies) en de algemene commissie (definitieve beslissing). Het beheer van de publieke database van de erkende bemiddelaars en de erkende (basis- en permanente) vormingen (via de website http://www.fbc-cfm.be/nl) wordt tevens door hen op zich genomen en wordt na iedere vergadering geactualiseerd.

 

Daarnaast woont de attaché samen met de leden van de Commissie vergaderingen bij en volgt ze de tendensen in de bemiddelingswereld op via deelname aan diverse studiedagen en vormingen in binnen- en buitenland.