Snelheid

Een stap naar de bemiddeling beoogt in de eerste plaats om een voor de betrokken partijen voldoening gevende oplossing te vinden. Zelfs indien dat een tijd kan duren, is het sop de kool waard.

 

De snelheid: de partijen in bemiddeling blijven meester van het proces, zowel aangaande de uitdieping van het akkoord, als over de tijd, die zij er willen aan besteden. Sneller: in tegenstelling met een zitting voor de rechtbank, moeten de partijen zich niet schikken naar de onvermijdelijke termijnen verbonden aan een gerechtelijke procedure, omdat zij in overleg met de bemiddelaar het ritme van de ontmoetingen en de eindtermijn ervan bepalen. Dit wil dus zeggen dat een bemiddeling zeer goed kan verlopen in een zeer korte tijd van enkele weken, zelfs enkel dagen.

 

Wanneer u in een bemiddeling stapt, kan u niet op voorhand weten hoelang deze zal duren. De kortste bemiddeling duurde met moeite een paar uur. Deze betrof een geschil tussen een garagehouder en één van zijn verkopers. De kemphanen hadden reeds drie procedures aangespannen de één tegen de andere, en de zaak scheen moeilijk. Om kort te gaan, wat slechts bedoeld was als een voorstelling van zaken gedurende twee uur, eindigde in de oplossing van het geschil en de opstelling van een akkoord.

 

Soms kan een bemiddeling meer tijd in beslag nemen. Een langdurige bemiddeling strekte zich uit over bijna een jaar. Het betrof een conflict onder aandeelhouders van twee recent gefuseerde vennootschappen. Vermits geen van beide de andere zijn deel kon overkopen, en zij ook niet aan een derde wilden verkopen, moest er opnieuw tot een splitsing worden overgegaan van de nieuwe entiteit. Dergelijke stap neemt meer tijd, en het is essentieel om gedurende heel het proces de verstandhouding te bewaren. Gedurende een jaar rijgden de bijeenkomsten zich aan elkaar: sommige begonnen om negen uur ’s morgens om te eindigen om drie uur de volgende morgen. Tenslotte zijn zij erin geslaagd om de vennootschappen te splitsen op een aanvaardbare wijze, terwijl de partijen toch besloten te verzaken aan de commerciële relaties die zij hadden vóór de fusie. Al bij al was het resultaat van deze bemiddeling niet te betreuren. Indien de aandeelhouders hun geschil voor de rechtbank hadden gebracht, zou de oplossing veel minder gunstig geweest zijn voor hen, en zou de rechtsgang verscheidene jaren geduurd hebben. Zo ziet u nu wellicht het voordeel van bemiddeling in functie van de tijdsduur om het probleem op te lossen, omdat een akkoord veel vlugger bereikt wordt dan in een proces, dan wanneer een vonnis, in de beste veronderstelling maar uitgesproken wordt na een inleidende zitting, de vaststelling van een conclusiekalender tussen advocaten, het in beraad nemen na de pleidooien voor vonnis, dat in principe pas een maand na de pleidooien volgt.