Sociale zaken

De sociale bemiddeling viseert feitelijk de conflicten, die voorkomen in arbeidsrelaties. Het is te zeggen, elk geschil dat ontstaat tussen personeelsleden en/of personeelsleden en de directie. Die conflicten komen over het algemeen aan bod in het kader van een contractuele relatie.

 

Men vindt er de typische bronnen van conflicten in het leven in groep en in de onderneming: ontslag, aanranding/discriminatie (of aldus ervaren), wijziging van de inhoud van de, niet bekomen bevordering, wijziging van werkuren, afrekening van uren, verplaatsing van verloven, …

 

In feite, alles wat schade kan toebrengen aan het goed verloop van een werkdag en die het leven verzuurt in de interpersoonlijke relaties in de schoot van een groep werknemers.

 

De bemiddeling tracht een alternatief te bieden aan de traditionele gerechtigheid. Zij heeft voor doel om het geheel van de interveniënten te behoeden, en ten beste te onderhandelen voor de belangen van elkeen. Zij beoogt een oplossing, die individueel erkend wordt als aanvaardbaar (en juist!).