Sociale zaken

Een grote onderneming heeft een geschil met een personeelslid omtrent een "ethische kwestie". Teneinde geen ruchtbaarheid te geven aan dit gevoelig liggend meningsverschil, wat haar zou kunnen schaden, onafhankelijk van de kwaliteit van haar producten/diensten, laat een bemiddeling toe om de verschillen uit te vlakken. Het personeelslid bekomt "herstel" (financieel of niet) met een verplichting tot discretie en de onderneming vermijdt een denigrerende publiciteit, die schadelijk zou geweest zijn voor de aandeelhouders, maar ook voor de onderneming zelf en dus onrechtstreeks ook voor het personeel.

In een zeer kleine onderneming (ZKO), steekt na een jarenlange open en vruchtbare samenwerking een "onbehagen" de kop op tussen de patroon en zijn secretaresse: de secretaresse heeft de indruk, dat haar dagelijks werk niet meer gewaardeerd wordt. Een breuk schijnt onafwendbaar met alle dramatische gevolgen vandien voor de twee partijen, die zich als een oud koppel dreigen te verscheuren voor de rechter, en zich met de hielen zullen aankijken na jaren samenwerking. De directeur zou zijn efficiënte secretaresse verliezen, zou een kolossale som moeten betalen als opzegvergoeding en de secretaresse zou wellicht geen zo boeiend werk meer vinden dan hetgeen ze gedurende die jaren beleefd heeft. Dank zij een bemiddeling is alles terug in de plooi gevallen. Een herinrichting van het kantoor van de secretaresse werd onderhandeld en de wederzijdse erkenning van het belang van het gepresteerde werk wordt door elkeen bevestigd. De secretaresse bekomt ook een week betaald verlof om uit te rusten, terwijl haar bureau heringericht wordt, en de patroon en zijn secretaresse zullen hun samenwerking hernemen met een nieuwe veerkracht, eindelijk verlost van deze plaag die loodzwaar woog op hun professioneel leven.

De twee partijen winnen dubbel en dik, omdat ze de activiteit van de onderneming zullen verder zetten. Immers zag de patroon zijn onderneming ineen storten door het vertrek van zijn secretaresse, die alle radertjes van de onderneming kent. De secretaresse van haar kant kan haar loopbaan rustig verder zetten tot haar pensioen in een onderneming waaraan ze zoveel gegeven had. 

Zie daar een bemiddeling, die de twee antagonisten naar elkaar gekeerd heeft als twee onafscheidelijke medewerkers, die het failliet van deze kleine onderneming vermeden heeft, en die hen voor hun gezamenlijke toekomst nieuwe energie en hoop gegeven heeft. De situatie werd uitgeklaard in twee sessies. Er werd geen enkele schadelijke ruchtbaarheid aan de zaak gegeven en alles is terug in orde gekomen.