Stoppen van de bemiddeling

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Tijdens de bemiddeling kan u het traject tijdelijk onderbreken, om uw advocaat te raadplegen zo deze niet aanwezig is … of om het even welke andere persoon.


U kunt ook steeds de bemiddeling beëindigen. Ook de bemiddelaar kan de bemiddeling stoppen, zo hij oordeelt dat het verder zetten zinloos is.


De bemiddeling kan ook tot een totaal of gedeeltelijk akkoord leiden, maar kan ook mislukken. Op elk ogenblik kan elk van de partijen eenzijdig de bemiddeling beëindigen; ook de bemiddelaar.


In geval van gedeeltelijke of gehele mislukking van een gerechtelijke bemiddeling, herneemt de procedure zijn gang. Zo een vrijwillige bemiddeling geheel of gedeeltelijk mislukt, belet er niets dat partijen het geschil vooralsnog voor de rechter brengen.