Stoppen van de bemiddeling

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Tijdens de bemiddeling kan u het traject tijdelijk onderbreken, om uw advocaat te raadplegen zo deze niet aanwezig is … of om het even welke andere persoon.


U kunt ook steeds de bemiddeling beëindigen. Ook de bemiddelaar kan de bemiddeling stoppen, zo hij oordeelt dat het verder zetten zinloos is.


De bemiddeling kan ook tot een totaal of gedeeltelijk akkoord leiden, maar kan ook mislukken. Op elk ogenblik kan elk van de partijen eenzijdig de bemiddeling beëindigen; ook de bemiddelaar.


In geval van gedeeltelijke of gehele mislukking van een gerechtelijke bemiddeling, herneemt de procedure zijn gang. Zo een vrijwillige bemiddeling geheel of gedeeltelijk mislukt, belet er niets dat partijen het geschil vooralsnog voor de rechter brengen.