Sturing van de bemiddeling

De bemiddelaar zal het bemiddelingstraject derwijze aansturen dat partijen zich blijvend betrokken voelen in de onderhandeling en hun aandacht gaande houden op wat nuttig en nodig is om het geschil kansen tot oplossing te geven. Dit belet niet dat de behoefte van partijen om uiting te geven aan emoties en frustraties zullen genegeerd worden. Zo deze immers niet kunnen geventileerd worden, ernstig genomen en erkend worden in een juiste context, zal de bemiddeling erdoor bemoeilijkt worden.

 

Sturing van de bemiddeling impliceert ook het handhaven van de afgesproken omgangsnormen en het op schema houden van de onderhandelingstijd. Evenzeer zal de bemiddelaar zorg dragen dat pogingen van partijen om de bemiddeling te misbruiken op enige wijze gestopt worden; desnoods met het beëindigen van de bemiddeling.

 

Sturing in bemiddeling mag dus zeker niet verward worden met manipulatie of beïnvloeding van partijen, en betekent dus zuiver en eenvoudig dat de bemiddelaar zorgt voor een correct en doordacht volgen van de verschillende fasen in het bemiddelingstraject.

 

De bemiddeling is een kader dat aan de partijen aangeboden wordt: de bemiddelaar staat er voor in om aan de partijen een neutrale en passende, om de agenda van de bijeenkomsten verstandig te beheren (rekening houdend met de beschikbaarheid van partijen, doch zonder zich te laten misbruiken), en om hun goed begrip over het traject en de inhoud van de debatten te bewaken.

 

De voornaamste kwaliteit van de bemiddelaar is de empathie, die hij moet kunnen betonen: respect voor de waardenschalen van de deelnemers, van hun intellectueel en cultureel niveau, van hun aanbevelingen en hun overtuigingen; hij is er om hun voorstelling van zaken te beheren.

 

In één woord gezegd, de bemiddelaar stuurt de debatten met de bedoeling praktische oplossingen te laten opwellen, die aan de belangen van elk van de partijen kunnen tegemoet komen en hun akkoord daarover bekomen. Hij mag geenszins druk uitoefenen op de partijen door bedreiging, manipulatie of verleiding teneinde hen met een voorstel te verzoenen. Voor het overige en algemeen gezien, uit de bemiddelaar zelden een opinie wat betreft de eventuele oplossingen voor het geschil.