Succes

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.

De website van de FBC is momenteel 'under construction'. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op het volgende e-mailadres: secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De sleutel tot succes ...

ligt in handen van de partijen

© De tekeningen van Gilbert Declercq dienen tot exclusief gebruik van de Federale Bemiddelingscommissie. Daarom is elk ander gebruik of weergave op welke wijze ook strikt verboden.
© Ces dessins de Gilbert Declercq sont à l’utilisation exclusive de la Commission Fédérale de médiation. Dès lors tout autre utilisation ou reproduction de manière quelconque que ce soit est strictement interdit.
© The use of this drawings of Gilbert Declercq is an exclusive right of the Belgian Federal Mediation Commission. Therefore every other use or reproduction in whatever way is strictly forbidden.