Tegen een erkend bemiddelaar

De website van de FBC is momenteel 'under construction'. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

UNDER CONSTRUCTION

 

 

1. SAMENSTELLING

 

Commissie tucht

Voorzitter: de heer Guy Jansen

 

Assessoren:

de heer P-P. Renson, Franstalig

de heer P. Motyl, Franstalig

de heer E. Jacubowitz, Nederlandstalig

de heer I. Vergoustraete, Nederlandstalig

 

Plaatsvervangende assessoren:

Mevrouw D. Aarts, Franstalig

mevrouw F. Goister, Nederlandstalig

 

 

2. NUTTIGE DOCUMENTEN

 

tuchtreglement_-_reglement_de_procedure_-_av-ag_29092020.pdf

 

Het nieuwe klachtenformulier en de nieuwe deontologische code zullen binnenkort worden toegevoegd.