Tegen een erkend bemiddelaar

Zie de onderstaande beslissing van 25 september 2008 betreffende de procedure tot intrekking van de erkenning, de bepaling van de sancties die voortvloeien uit de gedragscode en de procedure tot toepassing van deze sancties.

 

Beslissing van 25 september 2008

Klachtenformulier